Domov    Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečované proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Objednávkou kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje, teda meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa a aj fakturačné údaje poskytnuté predávajúcemu budú použité na účely vybavenia objednávky a nebudú zneužité. Hlavne nebudú poskytnuté tretím stranám, nebudú využité k periodickej reklame a budú chránené v súlade s predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci má právo prístupu ku svojim osobným údajom a tiež právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Zároveň má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne vypovedať.

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán:

Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@mysticday.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Kupujúci sa v prípade problémov môže obrátiť na telefónne číslo alebo na e-mailovú adresu obchod@mysticday.sk.

 

Spoločnosť INVIVA s.r.o. zhromažďuje na účely podnikania nasledujúce používateľské údaje:

meno a priezvisko,
adresa, miesto a krajina
e-mail
kontaktné telefónne číslo,
heslo v šifrovanom formáte (pre registrovaných používateľov)
Z bezpečnostných dôvodov sa tiež zhromažďujú adresy IP, z ktorých používatelia pristupujú na stránku.

INVIVA, s.r.o. Szakkayho 1, Košice-Sever, 040 01